สื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีอิทธิพลอย่างยิ่งในแวดวงโฆษณา เพราะนอกจากจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์แล้ว ยังทำให้เกิดการพูดต่อๆ กันเป็นวงกว้าง ซึ่งจะช่วยเปิดพื้นที่การตลาดใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ ทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น นอกจากนี้แล้วสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวยังสามารถส่งต่อข้อความของแบรนด์ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ทำให้พวกเขารู้จักตัวตนข้างในแบรนด์ รับทราบถึงความคิดและรสนิยมของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

บริการของเรา

  • ถ่ายภาพสินค้า
  • ถ่ายภาพสถานที่
  • ตกแต่งภาพ
  • ถ่ายทำโฆษณา
  • ตัดต่อวิดิโอ