LOGO DESIGN

BASIC

2,900 บาท

 • ออกแบบโลโก้ 2 แบบร่าง

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบขั้นต้น 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไขครั้งละ 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf, png

STANDARD

4,900 บาท

 • ออกแบบโลโก้ 4 แบบร่าง

 • เลือก 2 แบบแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบนต้น 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไขครั้งละ 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf, png

PREMIUM

6,900 บาท

 • ออกแบบโลโก้ 6 แบบร่าง

 • เลือก 3 แบบแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบนต้น 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไขครั้งละ 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf, png


PRINT DESIGN

BUSINESS CARD

1,000 บาท

 • ออกแบบนามบัตร 1-2 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf

LETTER HEAD

1,000 บาท

 • ออกแบบหัว/ซองจดหมาย 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ doc, jpg, pdf

BANNER

1,000 บาท

 • ออกแบบป้ายไวนิล 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ tiff, jpg, pdf

BROCHURE

2,000 บาท

 • ออกแบบโบรชัวร์ 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, pdf

POSTER

2,000 บาท

 • ออกแบบโปสเตอร์ 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, pdf

BOOK COVER

2,000-5,000 บาท

 • ออกแบบปกหนังสือ 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, pdf

BOOK ARTWORK

600-800 บาท

 • จัดรูปเล่มหนังสือ 1 ยก

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf

CATALOGUE

4,000 บาท

 • ออกแบบหน้าแคตตาล็อก 8 หน้า

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ pdf

FOLDER

2,500 บาท

 • ออกแบบแฟ้มบริษัท 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf


PACKAGING DESIGN

LABEL

1,500 บาท

 • ออกแบบฉลาก 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf

BAG

2,500 บาท

 • ออกแบบถุง 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf

BOX

3,500-7,000 บาท

 • ออกแบบกล่อง 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, pdf


WEB DESIGN

PERSONAL

เริ่มต้น 20,000 บาท

 • ออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัว/กลุ่ม/ชมรม

 • จำนวน 1 ธีม

 • รองรับได้หลายภาษา

 • รองรับทุกการแสดงผล

 • ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระยะเวลาออกแบบ 10 วัน

 • ฟรี โฮสต์และโดเมน 1 ปี

BUSINESS

เริ่มต้น 28,000 บาท

 • ออกแบบเว็บไซต์บริษัท/ห้างร้าน

 • จำนวน 1 ธีม

 • รองรับได้หลายภาษา

 • รองรับทุกการแสดงผล

 • ระบบแสดงสินค้า/บริการ

 • ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระยะเวลาออกแบบ 20 วัน

 • ฟรี โฮสต์และโดเมน 1 ปี

E-COMMERCE

เริ่มต้น 40,600 บาท

 • ออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

 • จำนวน 1 ธีม

 • รองรับได้หลายภาษา

 • รองรับทุกการแสดงผล

 • ระบบแสดงสินค้า/บริการ

 • ระบบตะกร้าและชำระสินค้า

 • ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระยะเวลาออกแบบ 30 วัน

 • ฟรี โฮสต์และโดเมน 1 ปี


ILLUSTRATION

CHARACTER DESIGN

3,000 บาท

 • ออกแบบตัวละคร/มาสคอต 1 ตัว

 • แก้ไขได้ 2 ครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ ai, jpg, png, pdf

ILLUSTRAION

700-1,500 บาท

 • วาดภาพประกอบ 1 รูป

 • แก้ไขได้ 2 ครั้ง

 • ระยะเวลาวาด 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg

3D MODELING

เริ่มต้น 3,000 บาท

 • ปั้นโมเดล 3 มิติ 1 ชิ้น

 • แก้ไขได้ 2 ครั้ง

 • ระยะเวลาปั้นและเรนเดอร์ 5 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg


VIDEO & PHOTOGRAPHY

PRODUCT/PACKSHOT

เริ่มต้น 1,500 บาท

 • ถ่ายภาพสินค้า พร้อมรีทัช

 • รายละเอียดตามตกลง

 • แก้ไขภาพรีทัชได้ 2 ครั้ง

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg

PLACE/INTERIOR

เริ่มต้น 3,500 บาท

 • ถ่ายภาพสถานที่ ทั่วประเทศ

 • รายละเอียดตามตกลง

 • ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg

VIDEO/MOTIONGRAPHIC

เริ่มต้น 5,000 บาท

 • ถ่ายทำวิดิโอ/ผลิต Motion Graphic

 • รายละเอียดตามตกลง

 • ระยะเวลาตามตกลง

 • จบงานเป็นไฟล์ VDO ความละเอียดสูง


SOCIAL MEDIA

CONTENT PICTURE

600 บาท

 • ออกแบบภาพสำหรับคอนเท้นต์บนเพจ

 • จำนวน 1 รูป แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, png

PROFILE & COVER

1,000 บาท

 • ออกแบบภาพโปรไฟล์และโคฟเวอร์

 • จำนวน 1 รูป แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, png

INFOGRAPHIC

เริ่มต้น 1,500 บาท

 • ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก 1 แบบ

 • แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน

 • ระยะเวลาแก้ไข 2 วัน

 • จบงานเป็นไฟล์ jpg, png