ท่ามกลางสินค้าที่มีอยู่มากมายในท้องตลาด ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะทำให้สินค้าของแบรนด์โดดเด่นขึ้นมา การออกแบบฉลากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีคุณภาพ ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่แบรนด์ต้องการนำเสนอ อันจะทำให้เกิดภาพประทับใจแรกพบและการซื้อซ้ำในภายหลังอีกด้วย

บริการของเรา

  • ออกแบบสติกเกอร์
  • ออกแบบฉลากสินค้า
  • ออกแบบถุงบรรจุสินค้า
  • ออกแบบกล่องบรรจุสินค้า

ผลงานล่าสุด