ข้อมูลทั่วไป
http://
รายละเอียดโปรเจ็คต์
เลือก 1 แพ็กเกจงานออกแบบโลโก้ที่ต้องการ
รายละเอียดธุรกิจ
ระบุลิ้งค์ที่จะทำให้เรารู้จักคู่แข่งของคุณเพิ่มเติม (ถ้ามี)
รายละเอียดแบรนด์
เช่น แกร่ง, มั่นคง, ลุยๆ หรือ อ่อนโยน, อบอุ่น, ผู้หญิงๆ เป็นต้น
ให้ระบุลิ้งคของโลโก้ที่ชอบหรือไม่ชอบดังกล่าว รวมทั้งอาจระบุลิ้งค์ของสีที่ชอบหรือไม่ชอบ รูปทรงที่อยากให้มีหรือหลีกเลี่ยงด้วยก็ได้
การพบกันของเรา