บางครั้งการนำเสนอด้วยกับรูปภาพก็มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวอักษรหลายเท่านัก นั่นคือเหตุผลที่หลายๆ ธุรกิจเลือกที่จะนำเสนอไอเดียหรือผลงานด้วยกับภาพสามมิติ ภาพวาดหรืออินโฟกราฟิก เพื่อให้เกิดความง่ายดายต่อความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง ข้อดีของรูปภาพสามมิติ ภาพวาด หรืออินโฟกราฟิกก็คือเราสามารถปั้นหรือวาดสิ่งที่มาจากจินตนาการของเราได้โดยไม่ต้องหาแหล่งภาพจริง ทำให้เราสามารถเพิ่มหรือลดองค์ประกอบในภาพได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการ

บริการของเรา

  • ออกแบบตัวละคร
  • วาดภาพประกอบ
  • ปั้นโมเดลสามมิติ

ผลงานล่าสุด