Viewing entries tagged
Mockup

10 เว็บไซต์แจก Mockup ฟรี สำหรับพรีเซนต์งานลูกค้าแบบโดน ๆ

Comment

10 เว็บไซต์แจก Mockup ฟรี สำหรับพรีเซนต์งานลูกค้าแบบโดน ๆ

การเป็นนักออกแบบนั้นนอกจากจะต้องมีทักษะด้านการออกแบบที่ดีแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะทางด้านการนำเสนอ และเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้นักออกแบบสามารถนำเสนองานของตนเองให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

Comment