อาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระดูเหมือนจะเป็นเทรนด์อาชีพของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับงาน 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น แต่ในความสบายที่ฉายให้เราเห็นนั้น เบื้องหลังกลับไม่ได้สบายอย่างที่คิด หากบุ่มบ่ามลาออกจากจากงานประจำเพียงเพราะเบื่องานเดิม โดยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์เลย อาจจะเจ็บตัวจนต้องกลับไปสมัครงานประจำอีกครั้ง แย่สุดอาจจะตกงานไปยาว ๆ เลยก็ได้

ดังนั้น นี่คือ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีแลนซ์

1. รู้จักตนเอง

คือการรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร มีความเชี่ยวชาญในด้านไหนเป็นเศษ และถ้ามีสิ่งที่เรียกว่า “งานที่มีแต่เราเท่านั้นที่ทำได้” ก็จะยิ่งได้เปรียบในสนามแข็งขัน ดังนั้นจงแสวงหาจุดแข็งของตนเอง ขัดเกลาทักษะฝีมือเฉพาะทางให้เป็นหนึ่ง เรียนรู้ให้กว้าง ศึกษาบางสิ่งให้ลึก เพราะมันจะทำให้เราโดดเด่นในตลาดที่มีคู่แข่งมหาศาลและพร้อมจะห้ำหั่นกันอย่างไม่มีความปรานี

2. รู้จักโปรโมทตัวเอง

คือการทำให้คนอื่นรู้ว่า เราเก่ง เราถนัด เราเชี่ยวชาญในด้านไหน ไม่เพียงแค่นั้น เรายังสามารถทำให้ลูกค้ารู้แม้กระทั่งรสนิยมที่เรามี คุณค่าที่เรายึดถือ และทัศนคิตที่เรามองอีกด้วย ในปัจจุบันการโปรโมทตัวเองสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากผ่านสื่อที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต จงเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อก เว็บไซต์ พ็อดคาสท์ คลิปวิดิโอและอื่น ๆ เพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้น

3. รู้จักตลาด

คือการรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงพวกเขาได้ทางไหน อะไรคือทักษะและความสามารถที่เราสามารถเสนอเพื่อช่วยเหลือเขาได้ ถ้าจะให้ดีก็ควรรู้จักธุรกิจและวงการที่ลูกค้าเราอยู่ด้วยว่าเขาทำอะไร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และสื่อสารทางไหน ตลาดในที่นี้ยังหมายถึงคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมวงการฟรีแลนซ์ของเราด้วย ว่าเขามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง เขากำหนดราคาอย่างไร เขาอยู่ตำแหน่งไหนในตลาด

4. รู้จักการบริหารเงิน

คือการรู้จักบัญชีเบื้องต้น สามารถอ่านงบการเงินได้ รู้ว่ามีรายได้รายจ่ายเท่าไหร่ กระแสเงินสดต่อเดือนแค่ไหน รู้จักอ่านงบดุล ทรัพย์สินหนี้สินที่เรามี เพื่อที่จะได้วางแผนว่างานฟรีแลนซ์ที่เราจะทำนั้นต้องมีเงินหมุนต่อเดือนเท่าไหร่จึงจะอยู่รอด ต้องเก็บเงินเท่าไหร่จึงจะสามารถอยู่ได้หากไม่มีงานเข้ามาเป็นระยะเวลา 6 เดือน

5. รู้จักยืดหยุ่น

คือการไม่ยึดติดกับแผนการที่วางไว้ ความรู้เดิม ๆ หรือคณะที่ร่ำเรียนมา สิ่งที่เคยใช้ได้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอาจไม่ได้ผลในอนาคต สิ่งที่เคยรู้อาจล้าสมัย สิ่งที่เคยเรียนอาจไม่นำไปสู่เป้าหมาย จงอ้าแขนรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ คบหากับผู้คนหลากหลายวงการ เรียนรู้จากผู้คนหลากหลายฐานะ รับฟังจากคนที่มีความคิดแตกต่าง ออกจากพื้นที่คุ้นเคยสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่เฉาตาย คงความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ดังคำพูดหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า

ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่รอด แต่คือคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดต่างหาก

Comment